Pre koho je Port De Bras

PortDeBras®  je určené pre všetky vekové a výkonnostné skupiny, bez potreby tanečných základov.

Z hodiny sa tešia nielen ľudia s predchádzajúcimi tanečnými skúsenosťami, ale ešte viac klienti bez predchádzajúcich tanečných skúseností, ktorí objavili cestu, ako sa radovať z pohybu vychádzajúceho z tanca.

Systém vzdelávania pre inštruktorov:

Úrovne certifikácie:

PortDeBras Introduction – oboznámenie sa s konceptom PortDeBras – počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia. Platnosť využitia získanej licencie je 12 mesiacov.

PortDeBras Basic (Level 1) – oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a zakladnymi sekvenciami, ktore slúžia na základné pochopenie konceptu. Tieto základné sekvencie by sa nemali používať na komerčných hodinách.

PortDeBras Intermediate (Level 2) – detailnejšie oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie pochopenie konceptu. Port De Bras

PortDeBras Progression (Level 3 )– nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

PortDeBras Exercise (Level 4) - nadstavbové vzdelávanie, ktoré slúži na prehlbovanie vedomostí, techniky a metodiky stavby komerčnej hodiny.

Workshopy:

PortDeBras Par Terre (Floor Work) – nadstavbové vzdelávanie so sekvenciami na podložke.

PortDeBras Band – nadstavbové vzdelávanie s elastickým bandom

PortDeBras Ball – nadstavbové vzdelávanie s fitloptou.

Úrovne lektorov:

PortDeBras Instructor 

PortDeBras Trainer

PortDeBras Master Trainer

PortDeBras Elite Trainer

PortDeBras Expert Trainer

Kde si môžete zacvičiť

    MOVE_ACADEMY-logo-RGB    
PortDeBras:

utorok          19:15           RDS
štvrtok          18:05            RDS
Pilates:

utorok            07:15        RDS
                      09:00       RDS
štvrtok           07:15         RDS
                      09:00        RDS   
Joga: 

piatok            09:00     MA

NOVINKA: individuálne lekcie (1-5 klientov) 
už aj u Vás vo firme na základe dohovoru

Rodinné & Pracovné Konštelácie

hellena-logo-Gray

"Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom, kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás."

viac info 

 

14.09.2019 ... PortDeBras Basic (level1)

15.09.2019 ... PortDeBras Ball

23.-24.11.2019 ... PortDeBras Trainer Course